Tính khoảng cách

Ngày đăng: 31/07/2017

 

KHOẢNG CÁCH

  • Khoản cách được chia ra 4 loại:

+ Khoảng cách từ 1 điểm đến một mặt phẳng; đường thẳng.

+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng.

+ Khoảng cách giữa một đường thẳng và một mặt phẳng.

+ Khoảng cách giữa mặt phẳng và mặt phẳng.

  • Để tính khoảng cách có các cách cơ bản sau:

+ Tính trực tiếp theo yêu cầu đề bài.

+ Tính gián tiếp (Trong loại gián tiếp được chia ra làm 3 cách):

  • Theo tính chất chuyển điểm; đưa về tỉ lệ.
  • Tính theo tỉ lệ thể tích.
  • Chuyển về hệ trục tọa độ Oxyz (sẽ được nói ở 1 mục riêng về phương pháp này)
  1. Lý thuyết khoảng cách từ 1 điểm đến một mặt phẳng (hoặc đường thẳng).

+ Khoản cách từ 1 điểm đến mặt phẳng (hay đường thẳng) bằng khoản cách từ điểm đó đến hình chiếu vuông góc của điểm đó lên mặt phẳng (hay đường thẳng).

Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) được ký hiệu là:

Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d được ký hiệu là:

 

 

 

Tin tức liên quan

Tin cùng chuyên mục