Bán kính mặt cầu

Ngày đăng: 24/10/2018

HÌNH KHÔNG GIAN

Phần 1:

BÁN KÍNH MẶT CẦU

I. Kiến thức cơ bản sau:

  1. Cách xác định tâm mặt cầu ngoài tiếp các hình cơ bản, tứ diện, chóp tứ giác, lăng trụ.
  2. Cách tính bán kính mặt cầu.
  3. Cách tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.

Tính thể tích cầu:

Tính diện tích cầu:

Ngoài ra, ta có thể tìm tầm mặt cầu và bán kính của nó bằng phương pháp tọa độ hóa.

1. Dạng 1: Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện thường.

+ Bước 1: Xác định tâm E của đường tròn ngoại tiếp tam giác  

Qua đó vẽ trục Ex

Trong mặt phẳng , kẻ trung trục  của , khi đó  giao  tại  

I sẽ là tâm của mặt cầu ngoại tứ diện  

+ Bước 2: Tính toán dùng định lý Pitago tính  hoặc

Nếu tam giác ABC vuông, thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC sẽ là điểm E (trung điểm của BC).

Nếu tam giác ABC đều, thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC sẽ là giao điểm 3 đường trung tuyến.

Nếu tam giác ABC thường thì tâm đường tròn ngoại tiếp sẽ là giao của 3 đường trung trực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Tin cùng chuyên mục