TOÁN LỚP 7

TOÁN LỚP 7

Thầy Quang Baby

14

79

17/07/2016

17/09/2017

1,000,000 VNĐ

Nộp học phí

Các chuyên đề trong khóa học

1. Phương trình

Ngày phát hành: 12/07/2016

2. Hệ phương trình

Số bài: 1 Ngày phát hành: 12/07/2016

4. PHƯƠNG TRÌNH : Phương trình đẳng cấp

Số bài: 14 Ngày phát hành: 01/02/2017

5. PHƯƠNG TRÌNH : Phương trình đưa về bậc 2

Số bài: 10 Ngày phát hành: 04/02/2017

8. PHƯƠNG TRÌNH : Phương trình dùng hàm số

Số bài: 8 Ngày phát hành: 13/02/2017

9. Bất phương trình

Số bài: 10 Ngày phát hành: 16/02/2017

12. HỆ PHƯƠNG TRÌNH : Dùng hàm số

Số bài: 11 Ngày phát hành: 25/02/2017

13. HỆ PHƯƠNG TRÌNH : Dùng đặt ẩn phụ

Số bài: 3 Ngày phát hành: 28/02/2017

14. HỆ PHƯƠNG TRÌNH : Dùng đánh giá

Số bài: 4 Ngày phát hành: 12/07/2016